MakeMKV 1.17.0

MakeMKV 1.17.0

GuinpinSoft inc – 13,4MB – Shareware
MakeMKV là giải pháp cú nhấp chuột của bạn để chuyển đổi các video mà bạn sở hữu thành miễn phí và không cản trở bằng sáng chế định dạng mà có thể chơi ở khắp mọi nơi. MakeMKV là một chuyển đổi định dạng, nếu không gọi là "chuyển mã". Nó chuyển đổi các video clip từ sở hữu (và thường được mã hóa) đĩa vào một tập hợp các tập tin MKV, bảo quản hầu hết thông tin nhưng không thay đổi nó trong bất kỳ cách nào.

Tổng quan

MakeMKV là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi GuinpinSoft inc.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 471 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MakeMKV là 1.17.0, phát hành vào ngày 27/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/07/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 1.16.5, được sử dụng bởi 20 % trong tất cả các cài đặt.

MakeMKV đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 13,4MB.

MakeMKV Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho MakeMKV!

Cài đặt

người sử dụng 471 UpdateStar có MakeMKV cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
GuinpinSoft inc
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại